MOBA buildings s.r.o.

Stavajte s profesionálmi a bývajte bez starostí

Skladba stien – montovaný dom

Drevo sa v stavebníctve používa už stovky rokov a je jedným z najtradičnejších stavebných materiálov.

Drevostavba Vám ponúka rýchlu výstavbu,  zaujímavú cenu, a nízke prevádzkové náklady. Výstavba takéhoto domu na kľúč trvá približne 3-4 mesiace.

 • rýchlosť výstavby
 • vysoká variabilita veľkosti a dizajnu
 • 100% prírodný materiál
 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • vhodné prostredie pre alergikov
 • odolný systém

Obvodová stena (skladba z exteriéru do interiéru)

 1. silikónová omietka, fasádne lepidlo, výstužná armovacia sieťka
 2. exteriérové zateplenie systémom ETICS EPS 150 mm (alebo podľa požiadavky investora minerálna vlna)
 3. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 4. tepelná a hluková izolácia 140 mm (kamenná vlna, PUR izolácia)
 5. konštrukčný hranol KVH 140 mm
 6. parotesná AL fólia
 7. inštalačný rošt 40 mm (vzduchová medzera)
 8. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 9. RFI protipožiarny sadrokartón 12,5 mm,  biely náter (možnosť Fermacell)
priečka

Priečková stena

 1. finálny náter
 2. RFI protipožiarny sadrokartón 12,5 mm (možnosť Fermacell)
 3. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 4. konštrukčný hranol KVH 100 mm (140 mm nosné priečky)
 5. akustické izolačné dosky z kamennej vlny 100 mm (140 mm)
 6. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 7. RFI protipožiarny sadrokartón 12,5 mm (možnosť Fermacell)
 8. biely náter

Strop 

 1. finálny náter
 2. RFI protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 3. parotesná AL fólia
 4. hliníkový rošt z CD a UD profilov
 5. minerálna izolácia 400 mm (2×200)
 6. klieštiny stropu
 7. pochôdzna časť stropu

Podlaha

 1. finálna podlaha
 2. poter 50 mm
 3. vykurovacia rohož
 4. podlahové zateplenie EPS S 150 mm
 5. hydroizolácia
 6. betónová platňa základu

Chcete vedieť viac o nás? Potrebujete informácie? Máte záujem o spoluprácu?

Neváhajte a kontaktujte nás!