MOBA buildings s.r.o.

Stavajte s profesionálmi a bývajte bez starostí

Skladba stien – montovaný dom

Drevo sa v stavebníctve používa už stovky rokov a je jedným z najtradičnejších stavebných materiálov.

Drevostavba Vám ponúka rýchlu výstavbu,  zaujímavú cenu, a nízke prevádzkové náklady. Výstavba takéhoto domu na kľúč trvá približne 3-4 mesiace.

 • rýchlosť výstavby
 • vysoká variabilita veľkosti a dizajnu
 • 100% prírodný materiál
 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • vhodné prostredie pre alergikov
 • odolný systém

Obvodová stena (skladba z exteriéru do interiéru)

 1. silikónová omietka, fasádne lepidlo, výstužná armovacia sieťka
 2. exteriérové zateplenie systémom ETICS EPS 150 mm (alebo podľa požiadavky investora minerálna vlna)
 3. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 4. tepelná a hluková izolácia 140 mm (kamenná vlna, PUR izolácia)
 5. konštrukčný hranol KVH 140 mm
 6. parotesná  fólia
 7. inštalačný rošt 40 mm (vzduchová medzera)
 8. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 9. RF protipožiarny sadrokartón 12,5 mm,  biely náter (možnosť Fermacell)
priečka

Priečková stena

 1. finálny náter
 2. RF protipožiarny sadrokartón 12,5 mm (možnosť Fermacell)
 3. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 4. konštrukčný hranol KVH 100 mm (140 mm nosné priečky)
 5. akustické izolačné dosky z kamennej vlny 100 mm (140 mm)
 6. OSB 3 PD ECO doska 12 mm
 7. RF protipožiarny sadrokartón 12,5 mm (možnosť Fermacell)
 8. biely náter

Strop 

 1. finálny náter
 2. RF protipožiarny sadrokartón 12,5 mm
 3. rošt z CD a UD profilov
 4. inštalačná medzera
 5. parotesná AL fólia
 6. izolácia 400 mm (2×200), stropné trámy
 7. prevetrávacia medzera
 8. pochôdzna časť stropu

Podlaha

 1. finálna podlaha
 2. poter 50 – 60 mm (podľa typu vykurovania)
 3. rozvody vykurovania
 4. podlahové zateplenie EPS S 150 mm
 5. hydroizolácia
 6. betón základu

Chcete vedieť viac o nás? Potrebujete informácie? Máte záujem o spoluprácu?

Neváhajte a kontaktujte nás!